Gangster Love - Vol. 6 (2010)

 ° ÛÛÛ²²²    1.  VA - Gangster Love                          [ 0:59]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    2.  Malow Mac - Your My Gangster Girl           [ 3:04]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    3.  Mr. Criminal - If You Need Me               [ 3:29]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    4.  Mr. Capone-E - My Type(My Kind)             [ 3:39]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    5.  Triggerman - Something Burning Inside       [ 4:22]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    6.  Crook - Pretty Lady                         [ 4:37]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    7.  Lucky Luciano - Going Crazy                 [ 4:14]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    8.  Mr. Criminal - Spend A Night With Me        [ 3:07]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    9.  Ms. Lady Pinks - Love The One Your With     [ 5:31]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    10. Malow Mac - Come and Roll With Me           [ 3:47]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    11. Lil G - Cant Live Without You               [ 4:05]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    12. Mr. Criminal - Lets Cruise                  [ 3:04]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    13. Malow Mac - Flawless                        [ 3:13]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    14. Mari Moreno Ft. Lil Flip - If You Only Knew [ 2:57]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    15. Crook - Baby Come Back                      [ 4:04]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÛÛÛ²²²    16. VA - Hi Power 2010 Updates                  [ 3:40]   ²²²ÛÛÛ °
 ° ÜÛÛ²²                                                  ------------  ²²ÛÛÜ °


or

TOP 10: